Disclaimer website

 

Gebruik van deze website

Industrial Tyres Amsterdam B.V. betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze site uiterste zorgvuldigheid.
Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden.

 

Verbindingen naar andere websites

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij geen controle uitoefenen over deze websites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Industrial Tyres Amsterdam B.V. respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s en afbeeldingen). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Industrial Tyres Amsterdam B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Industrial Tyres Amsterdam B.V.

 

Op deze website is de geldende Nederlandse wetgeving van toepassing.